Zasady kwaterowania uczniów w Internacie SMS w okresie wakacji 20221. W Internacie SMS kwaterowani są tylko uczniowie, którzy zostali wskazani imiennie przez pion szkoleniowy.

2 Każdy uczeń, który kwateruje się w Internacie SMS w Głogowie zobowiązany jest do:

– zapoznania się z regulaminem obowiązującym w internacie i jego przestrzegania,

– posiadania ze sobą pościeli (poduszka z powłoczką, kołdra z powłoczką lub śpiwór oraz prześcieradło, uczniowie, którzy nie będę posiadali pościeli nie zostaną zakwaterowani,

– posiadania przyborów toaletowych wraz z własnymi ręcznikami,

– w przypadku ogłoszenia stanu epidemii posiadania maseczek zasłaniających usta i nos w ilości umożliwiającej ich sukcesywną wymianę.

3. Cena za nocleg aktualnie wynosi 50 zł.

Cena obejmuje w zależności od godziny zakwaterowania:

– kolację w dniu zakwaterowania, nocleg oraz śniadanie i obiad w dniu następnym,

lub

– obiad i kolację w dniu zakwaterowania nocleg oraz śniadanie w dniu następnym.

Wyżywienie gwarantowane jest od poniedziałku do piątku. Jeżeli uczeń przebywa w internacie
w soboty i niedziele wyżywienie jest zabezpieczane we własnym zakresie – nie ma to wpływu na wysokość opłaty.

Z góry należy dokonać wpłaty na konto szkoły mistrzostwa sportowego, do której uczeń uczęszcza:

  • Szkoła Podstawowa 45 8669 0001 2020 0218 3776 0003
  • Liceum Ogólnokształcące 02 8669 0001 2020 0218 3776 0001

dowód wpłaty należy mieć ze sobą podczas zakwaterowania się ucznia w internacie.

4. Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w szkołach mistrzostwa sportowego, którzy są kwaterowani  w Internacie SMS muszą wypełnić następujące dokumenty:

wypełnione dokumenty należy mieć ze sobą podczas zakwaterowania się ucznia w internacie.

5. Szczegółowych informacji udziela kierownik Internatu SMS tel. 797 433 763 należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.