O szkole


Szkoła Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów jest nowatorską inicjatywą, której celem jest przygotowanie profesjonalnie zawodników przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu nauczania.

Dzięki nowoczesnemu podejściu do procesu nauczania, realizowaniu programu Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół sportowych oraz współpracy z profesjonalnymi trenerami o uznanym dorobku, oferujemy naszym uczniom kompleksowe rozwiązania edukacyjne. Olbrzymim wsparciem jest dla Szkoły współpraca z MZKS Chrobry Głogów S.A., który zapewnia wsparcie merytoryczne oraz obiektowe.


W Szkole Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów uczniowie uczestniczą w zajęciach treningowych odbywających się w pięknie położonej siedzibie przy ul. Obozowej 3 oraz na obiektach sportowych MZKS Chrobry Głogów.

Program nauczania w szkole został opracowany przy współpracy z PZPN. Naszym celem jest stworzenie ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów miejsca, w którym nauka będzie przyjemnością przy jednoczesnym ukształtowaniu odpowiedzialnego zawodnika.Naszym uczniom zapewniamy:

 • najlepszy program nauczania,
 • profesjonalną kadrę trenerską i pedagogiczną,
 • 16 godzin zajęć sportowych w tygodniu,
 • kompleksowa opieka nad uczniem (diagnozowanie potrzeb i umiejętności, zarówno sportowych jak i edukacyjnych,
 • transport na zajęcia odbywające się poza obiektem szkoły,
 • obiady,
 • nowoczesne rozwiązania informatyczne (bieżący monitoring postępów w nauce przez dziennik elektroniczny, nowoczesne pracownie i pomoce dydaktyczne),
 • opieka psychologa sportowego,
 • planowanie kariery sportowej,
 • stypendia naukowe dla najlepszych,
 • dla chętnych – przyszkolne kluby zainteresowań.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.