Sprzęt Sportowy


 

Informujemy, że sprzęt sportowy zamawiany indywidualnie przez zawodników jest już do odebrania u wicedyrektora do spraw sportowych – Sebastiana Górskiego w poniedziałek w godz. 12:00 – 14:00 i czwartek w godzinach 12:30 – 14:30.

Płatności za sprzęt należy dokonać w gotówce w sekretariacie szkoły.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019.