Rada Rodziców


Uwaga! Poniższe oferty są dobrowolnymi ofertami zaproponowanymi przez Radę Rodziców, a Szkoła nie występuje jako strona lub pośrednik ubezpieczenia.

Propozycja Ubezpieczenia na rok 2023/2024 dla szkoły podstawowej:

 
Agent Ubezpieczeniowy
Wojciech Ratajczak tel: 793-697-093
67-200 Głogów, ul. Gomółki 26a

 

Propozycja Ubezpieczenia na rok 2022/2023 dla Liceum Ogólnokształcącego:

KWOTA UBEZPIECZENIA 255 ZŁ /ROK ZA OSOBĘ (- 50% na drugie dziecko w tym samym ubezpieczeniu).

WPŁATY DOKONUJEMY NA KONTO RADY RODZICÓW LICEUM DO 28.09.2022

WARUNKI UBEZPIECZENIA W ZAŁĄCZNIKACH.

Polisa nie jest dla osób zawodowo uprawiających sport, a tutaj definicja (Zawodowe uprawianie sportu – uprawianie sportu w celach zarobkowych, rozumiane jako otrzymywanie regularnego wynagrodzenia, w tym także w ramach stypendium oraz diet, zasiłków lub nagród pieniężnych).

Dla osób zawodowo uprawiających sport mamy indywidualną ofertę szytą na miarę dla potrzeb zawodnika – OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT Z przedstawicielem: 

Maciej Bartuś
Kierownik Okręgu OVB
ul. Galileusza 18/G2
67-200 Głogów
tel.
 536-435-627email: maciej.bartus@ovb.com.pl

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA 62 1240 1486 1111 0011 0503 3656

 

Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego

KONTO RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 03 1610 0048 2000 0599 0385 0001


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023.