Rada Rodziców


Propozycja Ubezpieczenia na rok 2021/2022:

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
Ogólne Warunki Ubezpieczenia – Compensa
Oferta Ubezpieczenia – Compensa
Zgłaszanie szkód NNW szkolne Compensa
Druk – zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW Compensa

 

KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA 62 1240 1486 1111 0011 0503 3656

KONTO RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 74 8653 0004 0000 0099 0385 0001


 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021.