Rada Rodziców


Uwaga! Poniższe oferty są dobrowolnymi ofertami zaproponowanymi przez Radę Rodziców, a Szkoła nie występuje jako strona lub pośrednik ubezpieczenia.

Propozycja Ubezpieczenia na rok 2023/2024 dla szkoły podstawowej:

 
Agent Ubezpieczeniowy
Wojciech Ratajczak tel: 793-697-093
67-200 Głogów, ul. Gomółki 26a

 

Propozycja Ubezpieczenia na rok 2023/2024 dla Liceum Ogólnokształcącego:

Rada Rodziców postanowiła, że ubezpieczenie w Liceum Ogólnokształcącym rodzice opłacają indywidualnie. Można opłacić składkę przystępując do ubezpieczenia dla Szkoły Podstawowej (informacja na stronie SP) lub za pomocą poniższych linków:

oferta 145 zł/rok

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/91283/step1 

oferta 274zł/rok

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/91284/step1

Można także ubezpieczyć dziecko poza szkołą w wybranej ubezpieczalni.


 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA 62 1240 1486 1111 0011 0503 3656

Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego

KONTO RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 03 1610 0048 2000 0599 0385 0001

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.