Rada Rodziców


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
Ogólne Warunki Ubezpieczenia – Compensa
Oferta Ubezpieczenia – Compensa
Zgłaszanie szkód NNW szkolne Compensa
Druk – zgłoszenie szkody z ubezpieczenia NNW Compensa

 

 


Konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej:

69 86530004 0000 0098 6030 0001

KONTO RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

74 8653 0004 0000 0099 0385 0001

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021.