Ochrona Danych Osobowych


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40
lub e-mail: iod@odoplus.pl

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego CERTUS w Głogowie

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE – czytaj.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO – czytaj.

3. REGULAMIN OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO – czytaj

4. REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ DLA INTERNATU SZKOLNEGO – czytaj.

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego CHROBRY GŁOGÓW w Głogowie

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE – czytaj.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO – czytaj.

3. REGULAMIN OBSŁUGI I KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO – czytaj

4. REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ DLA INTERNATU SZKOLNEGO – czytaj.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.