Zapisy


Egzaminy

 

Egzamin sprawnościowy do 4 klasy Szkoły Podstawowej – nabór podstawowy rocznik 2012 a także nabór uzupełniający do 5,6 i 8 klasy SP (ROCZNIKI 2009-2011)

DATA: 16.05.2022 (poniedziałek)  

Godzina: 15.00 (zbiórka punkt zgłoszeń – parking przy basenie od ulicy Kazimierza Wielkiego)

Miejsce egzaminu: Obiekty klubu Chrobry Głogów S.A (ul. Wita Stwosza)

 PLAN EGZAMINU:

Godzina 15.00-15.15- Zbiórka uczestników w punkcie zgłoszeń – parking basenowy od ulicy Kazimierza Wielkiego (miejsce potwierdzenia obecności kontrola dokumentów, odbiór przez trenerów)

Godzina 15.45 –  rozgrzewka – przygotowanie zawodników do prób egzaminacyjnych

Godzina 16.00 –  próby motoryczne plus gry 1 na 1 w ataku i w obronie

Godzina 17.30 – 18.30 gry właściwe

Godzina 18.30- zakończenie egzaminu

Osoba która chce przystąpić do egzaminu sprawnościowego , musi spełnić następujące warunki:

– złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu (do pobrania ze strony internetowej szkoły sms.glogow.pl

zakładka ZAPISY DO SZKOŁY 2022/2023) w terminie do 12.05.2022 (CZWARTEK)

– przystąpić do egzaminu  w sprzęcie sportowym ( koszulka sportowa, spodenki, ochraniacze, getry, buty piłkarskie na nawierzchnię trawiastą i sztuczną)

WAŻNE: Spotkanie organizacyjne dyrekcji z rodzicami z rocznika 2012 (aula szkoły ul. Obozowa 3 – SMS Chrobry Głogów)- 7 kwiecień 2022 czwartek godzina 18.30 :

 

Egzamin sprawnościowy do 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego – nabór podstawowy rocznik 2007 i 2008 a także nabór uzupełniający do 2 i 3 klasy LO (ROCZNIKI 2006-2005)

DATA: 11.04.2022 (poniedziałek)  

Godzina: 14.00 (zbiórka punkt zgłoszeń – parking przy basenie od ulicy Kazimierza Wielkiego)

Miejsce egzaminu: Obiekty klubu Chrobry Głogów S.A

 PLAN EGZAMINU:

Godzina 14.00 – 14.15- Zbiórka uczestników w punkcie zgłoszeń parking basenowy od ulicy Kazimierza Wielkiego (miejsce potwierdzenia obecności kontrola dokumentów, odbiór przez trenerów)

Godzina 14.45 –  rozgrzewka- przygotowanie zawodników do prób egzaminacyjnych

Godzina 15.00 –  próby motoryczne plus gry 1 na 1 w ataku i w obronie

Godzina 17.00 – 18.30   gry  11 na  11

Godzina 18.30 – zakończenie egzaminu

Osoba która chce przystąpić do egzaminu sprawnościowego , musi spełnić następujące warunki:

– złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu (do pobrania ze strony internetowej szkoły sms.glogow.pl

 zakładka ZAPISY DO SZKOŁY 2022/2023) w terminie do 7.04.2022 (CZWARTEK)

– przystąpić do egzaminu  w sprzęcie sportowym ( koszulka sportowa, spodenki, ochraniacze, getry, buty piłkarskie na nawierzchnię trawiastą i sztuczną)


 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (PIŁKA NOŻNA)


 

REKRUTACJA DO LICEUM (PIŁKA NOŻNA)


 

Wstępny Formularz o przyjęcie do SMS do wysłania drogą elektroniczną w celu rezerwacji miejsc

Wybierz dyscyplinę

Wybierz klasę

Imię, nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres email

captcha

Przepisz kod z obrazka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZKOŁĘ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Głogowie przy ulicy Obozowej 3 w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji do szkoły

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że zgodnie z art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
67-200 Głogów ul. Obozowa 3
tel. 76 835 66 55, e-mail: kontakt@sms.glogow.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer tel. 533 807 040, e-mail: iod@odoplus.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu rozpoczęcia przez Pana/Panią procesu rekrutacji w naszej szkole.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji w naszej szkole bądź do dnia wypełnienia przez Pana/Panią wniosku w sekretariacie naszej szkoły. Po tym czasie dane te zostaną usunięte

5. Dane osobowe zamieszone w tym formularzu będziemy przekazywać dyrektorom szkół które prowadzą kierunek wybrany przez Pana/Panią w powyższym formularzu, których właścicielem jest SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ celem zakończenia procesu rekrutacyjnego

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych w formie elektronicznej jest dobrowolne

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022.