Zapisy na rok szkolny 2023/2024


Zostań naszym uczniem:

 1. Złóż elektroniczne zgłoszenie (formularz na dole strony)
 2. Zapoznaj się z planami egzaminów (poniżej)
 3. Pobierz odpowiednie dokumenty, w zależności od tego, czy kandydujesz do Szkoły Podstawowej czy do Liceum (poniżej)
 4. Dostarcz nam wypełnione dokumenty (osobiście, pocztą lub mailowo – oryginały złożysz w dniu egzaminu)
 5. Przyjedź na egzamin.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od egzaminu

 

Egzamin sprawnościowy do 4, 5, 6 i 7 klasy Szkoły Podstawowej:

 • nabór podstawowy rocznik 2012 i 2013
 • nabór uzupełniający do 6 i 7 klasy SP (ROCZNIKI 2010-2011)

DATA: 29.05.2023 (poniedziałek)

Miejsce egzaminu: Obiekty klubu Chrobry Głogów S.A (ul. Wita Stwosza 1)

PLAN EGZAMINU:

Godzina 16.00-16.15- Zbiórka uczestników w punkcie zgłoszeń – parking basenowy od ulicy Kazimierza Wielkiego (miejsce potwierdzenia obecności kontrola dokumentów, odbiór przez trenerów)

Godzina 16.45 –  rozgrzewka – przygotowanie zawodników do prób egzaminacyjnych

Godzina 17.00 –  próby motoryczne plus gry 1 na 1 w ataku i w obronie

Godzina 18.30 – 18.30 gry właściwe

Godzina 19.30- zakończenie egzaminu

Osoba która chce przystąpić do egzaminu sprawnościowego , musi spełnić następujące warunki:

 • złożyć elektroniczne zgłoszenie w formularzu poniżej
 • złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu (do pobrania ze strony internetowej szkoły glogow.pl (zakładka ZAPISY DO SZKOŁY 2023/2024) w terminie 
  do 18.05.2023
 • przystąpić do egzaminu  w sprzęcie sportowym ( koszulka sportowa, spodenki, ochraniacze, getry, buty piłkarskie na nawierzchnię trawiastą i sztuczną)

 

Egzamin sprawnościowy do 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego

 • nabór podstawowy rocznik 2008 i 2009
 • nabór uzupełniający do 2 i 3 klasy LO (ROCZNIKI 2005-2008)

DATA: 17.04.2023 (poniedziałek)

Miejsce egzaminu: Obiekty klubu Chrobry Głogów S.A (ul. Wita Stwosza 1)

PLAN EGZAMINU:

Godzina 15.00 – 15.15 – Zbiórka uczestników w punkcie zgłoszeń parking basenowy od ulicy Kazimierza Wielkiego (miejsce potwierdzenia obecności kontrola dokumentów, odbiór przez trenerów)

Godzina 15.45 –  rozgrzewka- przygotowanie zawodników do prób egzaminacyjnych

Godzina 16.00 –  próby motoryczne plus gry 1 na 1 w ataku i w obronie

Godzina 18.00 – 18.30 gry  11 na  11

Godzina 19.30 – zakończenie egzaminu

Osoba która chce przystąpić do egzaminu sprawnościowego , musi spełnić następujące warunki:

 • złożyć elektroniczne zgłoszenie w formularzu poniżej
 • złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu (do pobrania ze strony internetowej szkoły sms.glogow.pl zakładka ZAPISY DO SZKOŁY 2023/2024) w terminie 
  do 07.04.2023
 • przystąpić do egzaminu  w sprzęcie sportowym ( koszulka sportowa, spodenki, ochraniacze, getry, buty piłkarskie na nawierzchnię trawiastą i sztuczną)

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ (PIŁKA NOŻNA)


 

REKRUTACJA DO LICEUM (PIŁKA NOŻNA)


 

Wstępny Formularz o przyjęcie do SMS do wysłania drogą elektroniczną w celu rezerwacji miejsc

Wybierz klasę

Imię, nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres email

Aktualny klub

Pozycja na boisku

Pobyt w internacie

captcha

Przepisz kod z obrazka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZKOŁĘ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Głogowie przy ulicy Obozowej 3 w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji do szkoły

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że zgodnie z art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
67-200 Głogów ul. Obozowa 3
tel. 76 835 66 55, e-mail: kontakt@sms.glogow.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer tel. 533 807 040, e-mail: iod@odoplus.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu rozpoczęcia przez Pana/Panią procesu rekrutacji w naszej szkole.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji w naszej szkole bądź do dnia wypełnienia przez Pana/Panią wniosku w sekretariacie naszej szkoły. Po tym czasie dane te zostaną usunięte

5. Dane osobowe zamieszone w tym formularzu będziemy przekazywać dyrektorom szkół które prowadzą kierunek wybrany przez Pana/Panią w powyższym formularzu, których właścicielem jest SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ celem zakończenia procesu rekrutacyjnego

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych w formie elektronicznej jest dobrowolne

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023.