Zapisy na rok szkolny 2024/2025


Zostań naszym uczniem:

  1. Złóż elektroniczne zgłoszenie (formularz na dole strony)
  2. Zapoznaj się z planami egzaminów (poniżej)
  3. Pobierz odpowiednie dokumenty, w zależności od tego, czy kandydujesz do Szkoły Podstawowej czy do Liceum (poniżej)
  4. Dostarcz nam wypełnione dokumenty (osobiście, pocztą lub mailowo – oryginały złożysz w dniu egzaminu)
  5. Przyjedź na egzamin.
  6. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie 14 dni od egzaminu

REKRUTACJA 2024/2025
Szkoła Mistrzostwa Sportowego ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025 do klas:

SZKOŁA PODSTAWOWA
– IV SP (rocznik 2014), V SP (rocznik 2013) –NABÓR PODSTAWOWY
– VI SP (rocznik 2012), VII SP (rocznik 2011), VIII SP (rocznik 2010) – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
– 1 LO – NABÓR PODSTAWOWY
– 2 LO (rocznik 2009 i 2008), 3 LO (rocznik 2007 i 2008),4 LO (rocznik 2006 i 2007)– NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Testy sprawnościowe dla kandydatów – dyscyplina piłka nożna:
-15.04.2024 (poniedziałek) – kandydaci do klas Liceum Ogólnokształcącego
Godzina- 15.30- sztuczna płyta klubu Chrobry Głogów S.A ul. Wita Stwosza

– 20.05.2024 (poniedziałek) – kandydaci do klas Szkoły Podstawowej Godzina- 15.30- sztuczna płyta klubu Chrobry Głogów S.A ul. Wita Stwosza

16.04.2024 – odbędą się DNI OTWARTE SZKOŁY – dla klas Szkoły Podstawowej

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 


 

REKRUTACJA DO LICEUM (PIŁKA NOŻNA)


 

Wstępny Formularz o przyjęcie do SMS do wysłania drogą elektroniczną w celu rezerwacji miejsc

Wybierz klasę

Imię, nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres email

Aktualny klub

Pozycja na boisku

Pobyt w internacie

captcha

Przepisz kod z obrazka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZKOŁĘ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Głogowie przy ulicy Obozowej 3 w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji do szkoły

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że zgodnie z art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
67-200 Głogów ul. Obozowa 3
tel. 76 835 66 55, e-mail: kontakt@sms.glogow.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer tel. 533 807 040, e-mail: iod@odoplus.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu rozpoczęcia przez Pana/Panią procesu rekrutacji w naszej szkole.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji w naszej szkole bądź do dnia wypełnienia przez Pana/Panią wniosku w sekretariacie naszej szkoły. Po tym czasie dane te zostaną usunięte

5. Dane osobowe zamieszone w tym formularzu będziemy przekazywać dyrektorom szkół które prowadzą kierunek wybrany przez Pana/Panią w powyższym formularzu, których właścicielem jest SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ celem zakończenia procesu rekrutacyjnego

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych w formie elektronicznej jest dobrowolne

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.