Obiady


 

Szkoła Podstawowa – Gimnazjum

13 8669 0001 2020 0217 6475 0037

Liceum Ogólnokształcące

83 8669 0001 2020 0217 6475 0038

obiady wrzesień 180,50 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt złotych 50/00)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.