Zapisy – kopia 30.11.2018


Rekrutacja do V i VI klasy Szkoły Podstawowej (nabór podstawowy)

Rekrutacja do VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej (nabór uzupełniający)


Rekrutacja do 1 klasy Liceum Ogólnokształcące – nabór podstawowy

Pozostałe klasy nabór uzupełniający


Wstępny Formularz o przyjęcie do SMS do wysłania drogą elektroniczną w celu rezerwacji miejsc

Wybierz klasę

Imię, nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Adres email

Aktualny klub

Pozycja na boisku

Pobyt w internacie

captcha

Przepisz kod z obrazka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SZKOŁĘ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Głogowie przy ulicy Obozowej 3 w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji do szkoły

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że zgodnie z art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu
67-200 Głogów ul. Obozowa 3
tel. 501 116 118, e-mail: info@certus.edu.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer tel. 533 807 040, e-mail: iod@odoplus.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu rozpoczęcia przez Pana/Panią procesu rekrutacji w naszej szkole.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji w naszej szkole bądź do dnia wypełnienia przez Pana/Panią wniosku w sekretariacie naszej szkoły. Po tym czasie dane te zostaną usunięte

5. Dane osobowe zamieszone w tym formularzu będziemy przekazywać dyrektorom szkół które prowadzą kierunek wybrany przez Pana/Panią w powyższym formularzu, których właścicielem jest Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu celem zakończenia procesu rekrutacyjnego

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane przetwarzane są
przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych w formie elektronicznej jest dobrowolne

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.