Wyniki egzaminów gimnazjalnych 
Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie w egzaminach gimnazjalnych uzyskali, w prawie wszystkich częściach, wyniki, wyższe niż średnia województwa dolnośląskiego oraz Głogowa. Wyniki cieszą nasz tym bardziej, że należy pamiętać o wyzwaniach jakim nasi gimnazjaliści muszą stawiać czoła – 16 godzin zajęć sportowych oraz liczne wyjazdy na mecze w weekendy nie pozostawiają wiele czasu na naukę własną.
 
Serdecznie gratulujemy !!!
 
Wyniki
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.