Wynik rekrutacji egzaminu sprawnościowego na rok szkolny 2019/2020Wynik rekrutacji egzaminu sprawnościowego na rok szkolny 2019/2020 do klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego po Gimnazjum i Szkole Podstawowej a także do 7 i 8 klasy Szkoły Podstawowej zostaną wywieszone w szkole w dniu 29.04.2019 o godzinie 13.00.
Sekretariat poinformuje telefonicznie osoby, które przeszły pozytywnie egzamin sprawnościowy.

Wyniki egzaminu sprawnościowego do klasy 5 i 6 Szkoły Podstawowej zostaną opublikowane w dniu 10.05.2019.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.