Vanitas vanitatum oczami klasy pierwszej Liceum Mistrzostwa Sportowego



Żeby teoria nabrała realnych kształtów, po omówieniu Księgi Koheleta klasa pierwsza ruszyła na poszukiwanie motywów vanitas w swoim otoczeniu.

Vanitas vanitatum et omnia vanitas.. Przesłanie jakże aktualne, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji.

Zapraszamy do chwili refleksji.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023.