Usypmy wielką Górę Grosza   Tradycyjnie przyłączamy się do zbiórki Góra Gorsza – tym razem jest to już XXI edycja. Pomóżmy i my usypać znów wielką Górę Grosza. Zaczynamy 26 października 2020 roku. W każdej wyznaczonej sali znajdzie się skarbonka, do której poszczególne klasy mogą wsypywać przyniesione monety o nominałach od 1 gr do 5 zł. Pieczę nad skarbonkami będą sprawować wychowawcy, a nad przebiegiem akcji będzie czuwać Samorząd Uczniowski oraz szkolni wolontariusze. Ze względu na sytuację epidemiczną i możliwe nauczanie zdalne bądź hybrydowe, zbierajmy bilon na razie we własnych domach, a po powrocie do szkoły uzupełnimy klasowe skarbonki.   Jak co roku dla najbardziej aktywnej i hojnej klasy przewidziana jest nagroda.

    Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu, bądź stworzenia takich miejsc, które będą w miarę możliwości zbliżone do domu rodzinnego.

    W Polsce jest około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej i czekających na rodzinę zastępczą. W poprzednich edycjach udało się w całej Polsce uzbierać 43 189 159,66 zł! Wszystko dzięki zaangażowaniu uczniów, przedszkolaków, rodziców i kadrze pedagogicznej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.