PROCEDURY EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO w dniu 12.06.2020 do klas LOOsoby biorące udział w egzaminie sprawnościowym do klas LO na rok szkolny 2020/2021, mają obowiązek zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa w warunkach pandemii Covid-19 przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego w SMS Chrobry Głogów. Informacje w załączniku. 
Jednocześnie informujemy iż obowiązkiem osoby biorącej w egzaminie jest stawienie się w dniu 12.06.2020 do godziny 13.45 w miejscu zbiórki (parking przy basenie od ulicy Kazimierza Wielkiego w Głogowie)

PROCEDURY (ZAŁĄCZNIK)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.