Praca online trenerów i nauczycieli wychowania fizycznegoTrenerzy szkolenia sportowego i nauczyciele wychowania fizycznego na bieżąco odbywają spotkania szkoleniowe online między sobą . Spotkania mają na celu kontrolę realizacji podstawy programowej i zachowanie ciągłości szkolenia naszych uczniów. Dzięki takim działaniom, każdy uczeń otrzymał indywidualne zadania do opanowania na czas nauki zdalnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.