NUMER KONTA DO OPŁAT ZA WODĘ I SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓWUwaga !

Rada rodziców liceum ogólnokształcącego ma osoby numer konta do opłat za wodę i składek na radę rodziców:

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE

NR RACHUNKU : 74 8653 0004 0000 0099 0385 0001

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.