Komunikat dla mieszkańców Internatu SMS w Głogowie mieszkających w internacie w okresie ferii letnich 2020Procedury bezpieczeństwa na czas pobytu wychowanków w Internacie SMS – ferie letnie 2020.

W czasie pobytu w internacie w okresie do 31 sierpnia 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa – „Procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii na czas pobytu wychowanków w Internacie SMS w Głogowie w okresie ferii letnich 2020” (załącznik).

Bezwzględnym warunkiem przyjęcia wychowanka do internatu jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego wychowanka oświadczenia stanowiącego złącznik nr 1 do niniejszych procedur (załącznik) oraz złożenie oświadczenia przez pełnoletniego wychowanka, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszych procedur (załącznik).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.