INFORMACJE W SPRAWIE LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCHSzkoła Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów informuje iż letnie obozy sportowe odbędą się według ustalonego planu, zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ. Ze względu na zaistniałą sytuację obozy odbędą się w znanym przez uczniów , trenerów i opiekunów ośrodku w miejscowości Bucz, spełniającym wymogi stawiane przez GIS, MEN i MZ.

Termin pierwszy 17-24.07.2020

– dla obecnej klasy 1A Liceum Ogólnokształcącego (trener Sebastian Górski)

– dla przyszłej klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego  zawodników , którzy zostaną zakwalifikowani   w procesie rekrutacji

– dla obecnej klasy 7 Szkoły Podstawowej (trener Paweł Tadajewski)

Termin drugi 24-31.07.2020

– dla obecnej klasy  1B Liceum Ogólnokształcącego (trener Grzegorz Nowak)

-dla obecnej klasy 6A Szkoły Podstawowej (trener Przemysław Skarpiński)

– dla obecnej klasy 6B Szkoły Podstawowej (trener Mateusz Łupak)

– dla obecnej klasy 5 Szkoły Podstawowej (trener Michał Morawski)

– dla rocznika 2010 klubu Chrobry Głogów (trenerzy Przemysław Skarpiński, Bartosz Łucki)

Informujemy iż wpłaty za obóz w kwocie 1180 zł należy dokonać do dnia 6 lipca 2020

na konto: 61 8669 0001 2020 0218 3776 0006

z dopiskiem : imię nazwisko opłata za obóz

W niektórych przypadkach wynikających z różnicy rocznikowej w klasie a także decyzji trenerskich osoby będą odbywały obóz w terminie nie z klasą do której uczęszczają.

Osoby, które chcą otrzymać fakturę na zakład pracy, firmę  , są zobowiązane do podania w dniu wysłania przelewu danych do faktury na adres sekretariat@sms.glogow.pl

Faktury wystawiamy do 30 dni od daty wpłaty.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.