Informacje dla uczniów zakwalifikowanych po testach sprawnościowych do I klasy LO na rok szkolny 2017/20181. Kandydaci do klasy pierwszej w terminie od 1 czerwca do 22 czerwca 2017 roku składają następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:

 • Podanie do Liceum
 • Orzeczenia lekarskiego potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia oraz brak przeciwwskazań do uprawiania piłki nożnej wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.
 • KARTA INFORMACYJNA UCZNIA / WNIOSEK
 • 3 fotografie (podpisane na odwrocie)

2 . W terminie od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.– składanie w szkole pozostałych dokumentów, tj:

 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • zaświadczenia o wyniku sprawdzianu gimnazjalnego,
 • zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
  przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
  wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
 • podania o przyznanie miejsca w internacie
 • karty zdrowia ucznia,

3. Do 5 lipca – podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych (tablica ogłoszeń w szkole, strona internetowa szkoły).

4. 6-7 lipiec – podpisywanie umów ze szkołą

5. 31 lipiec 2017- planowane rozpoczęcie treningów piłkarskich przygotowujących do sezonu 2017/2018

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.