Informacje dla uczniów zakwalifikowanych po egzaminie sprawnościowym do VI i VII klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/20181. Kandydaci do klasy VI i VII SP w terminie od 1 czerwca do 22 czerwca 2017 roku składają następujące dokumenty w sekretariacie szkoły:

2 . W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2017 r.– składanie w szkole pozostałych dokumentów, tj:

  • świadectwa ukończenia klasy V lub VI Szkoły Podstawowej
  • zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
    przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
    wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
  • podania o przyznanie miejsca w internacie
  • karty zdrowia ucznia,

3. Do 5 lipca – podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych (tablica ogłoszeń w szkole, strona internetowa szkoły).

4. 6-7 lipiec – podpisywanie umów ze szkołą

5. Od 10 lipca prowadzony jest nabór ciągły.

6. 7 lub 14 sierpień 2017- planowane rozpoczęcie treningów piłkarskich przygotowujących do sezonu 2017/2018 (informacja po uzyskaniu terminarzy od DZPN)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.