Informacja w sprawie wyników egzaminu sprawnościowego do 1 klasy Liceum OgólnokształcącegoInformujemy iż wyniki egzaminu sprawnościowego ze względu na dużą ilość kandydatów zostaną ogłoszone w dniu 15.05.2023.

O wyniku egzaminu sprawnościowego rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany poprzez wiadomość sms, na numer wskazany podczas zgłoszenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.