ERASMUS :) C.D.Grupa nauczycieli z naszej szkoły w osobach: Marzena Miałkowska, Katarzyna Perszke, Monika Hałubek, Joanna Hłubowska-Kuncik oraz Ryszard Matysiak udała się do Hiszpanii, do Malagi na szkolenie w ramach programu Erasmus+. Szkolenie „4Cs” umożliwi nauczycielom poszerzanie kompetencji poprzez pracę nad komunikacją, współpracą, kreatywnością oraz krytycznym myśleniem. Wspólnie z dwoma innymi grupami nauczycieli z Polski oraz Chorwacji nasi pedagodzy biorą udział w interesujących wykładach, warsztatach oraz ćwiczeniach.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.