AKCJA -SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKAPod hasłem „Plastik? Rezygnuję.Redukuję. Segreguję.”


22 września 2020r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej oraz klas I LO
Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów, po raz trzeci, wzięli udział
w kolejnej akcji „Sprzątanie Świata – Polska”.


Główne cele akcji to m. in. :
 stworzenie sytuacji, w których kształtuje się świadomość
potrzeby, czy wręcz nieodzowności udziału w selektywnej
zbiórce odpadów komunalnych,
 nabycie przez uczniów umiejętności racjonalnego korzystania z
zasobów przyrody,
 budzenie odpowiedzialności za warunki panujące w naszym
środowisku,
 kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, uwrażliwienie
dzieci na przejawy niszczenia przyrody.
 integracja grupy.


Na drugiej i trzeciej lekcji chłopcy z klas 4, 6-8 i I LO, uzbrojeni w
jednorazowe rękawiczki i worki do segregowania odpadów,
przystąpili do akcji sprzątania przydzielonych poszczególnym klasom
terenów – skwerów, klombów i ulic przylegających do naszej szkoły, a
także tych bardziej oddalonych. Wszystkim należą się słowa
podziękowania i uznania za duże zaangażowanie w akcję.
A. K.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.