AKCJA – SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA Pod hasłem „NIE ŚMIECIMY, SPRZĄTAMY, ZMIENIAMY”20 września 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Chrobry Głogów, po raz drugi, wzięli udział w kolejnej akcji „Sprzątanie Świata – Polska”.

Główne cele akcji to m. in. :

  • stworzenie sytuacji, w których kształtuje się świadomość potrzeby, czy wręcz nieodzowności udziału w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych,
  • nabycie przez uczniów umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody,
  • budzenie odpowiedzialności za warunki panujące w naszym środowisku,
  • kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, uwrażliwienie dzieci na przejawy niszczenia przyrody.
  • integracja grupy.

Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbył się apel – spektakl przygotowany przez klasę 6 a.

Na czwartej lekcji chłopcy z klas 5-8  przystąpili do akcji sprzątania przydzielonych poszczególnym klasom terenów – skwerów, klombów i ulic przylegających do naszej szkoły, a także tych bardziej oddalonych. Wszystkim należą się słowa uznania za duże zaangażowanie w akcję.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.