AKCJA „GÓRA GROSZA”Od 27 listopada do 2 stycznia 2018 roku w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę monet (do 1gr do 5zł) w ramach akcji „Góra Grosza”. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Nad sprawnym przebiegiem działań czuwała komisja, w której skład wchodzili uczniowie i opiekunka Samorządu Uczniowskiego.  Na początku akcji przybliżyliśmy jej zadania wszystkim uczniom poprzez oplakatowanie szkoły oraz rozmowy z uczniami. Monety zbierane były do specjalnie przygotowanych skarbonek, które dostała każda klasa.  W akcji uczestniczyły wszystkie klasy naszej szkoły.

Ogółem podczas XVIII akcji „Góra Grosza” zebraliśmy 278,36 zł.

Najlepsi okazali się uczniowie klasy I LO , którzy uzbierali 138,06zł.

Drugie miejsce zdobyła klasa VII SP – 72,83 zł a trzecie miejsce klasa VI SP – 33,47 zł.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w akcji i z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję.

Samorząd Uczniowski

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024.